Forum turystyczneTurystyka forum
Biura turystyczne
Baza turystyczna
Turystyka biznesowa
Turystyka krajowa
Turystyka zagraniczna wyjazdowa
Transport
Gastronomia
Turystyka zagraniczna przyjazdowa
Turystyka na świecie
Inne związane z branżą
Temat dowolny
Forum grupa: Inne związane z branżą

Wątek: Walne Zgromadzenie PIT uchwaliło priorytetowe kierunki dział
Autor: Czytelnik IP automat.*
Data wysłania: 2007-11-27 12:47
Temat: Walne Zgromadzenie PIT uchwaliło priorytetowe kierunki dział
Treść: Aktualność:
Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki, które odbyło się 19 listopada 2007 roku w Kadyksie (Hiszpania) podjęło uchwałę w sprawie priorytetowych kierunków działalności PIT w okresie do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIT.

Mając na uwadze uwarunkowania, które zaistniały w Polsce po ostatnich wyborach parlamentarnych, stan spraw będących przedmiotem działalności Izby w ostatnim czasie, potrzeby Członków PIT, a także potrzeby tworzenia właściwych warunków do rozwoju turystyki w Polsce za priorytetowe działania, które powinny zostać głównym przedmiotem działalności Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki w okresie najbliższych siedmiu miesięcy uznano:
1. Intensyfikację starań, które pozwolą na znowelizowanie najpóźniej w ciągu roku Ustawy o usługach turystycznych.
2. Doprowadzenie do stworzenia w Polsce systemu zabezpieczeń finansowych, które są wymagane od organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych w związku z prowadzoną przez nich działalnością, który będzie w większym stopniu chronić interesy finansowe klientów polskich biur podróży, jednocześnie nie zwiększając z tego tytułu w odczuwalnym zakresie obciążeń finansowych polskich organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych.
3. Kontynuację działań, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Turystyki na Majorce w 2006 roku, których celem jest nowelizacja ustawy o izbach gospodarczych, tworząca podstawy prawne do uzyskania osobowości prawnej przez oddziały PIT oraz do integracji działalności izb gospodarczych zrzeszających polskie biura podróży.
4. Doprowadzenie we współpracy z właściwymi organami Rządu do utworzenia programu działań wspierającego polskich przedsiębiorców, którzy działają w obszarze turystyki, zaangażowanych w organizacje Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012.
5. Podjęcie działań, które mają na celu pełne możliwe wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej przewidzianych w planach rozwojowych na lata 2007 - 2012 dla turystyki.
6. Udzielenie pełnego możliwego poparcia oraz pomocy obecnemu Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej Rafałowi Szmytke w dążeniu do odbudowy pozycji POT na krajowym oraz międzynarodowym rynku turystycznym.
7. Tworzenie warunków organizacyjnych oraz prawnych do rozwoju działalności oddziałów Polskiej Izby Turystyki.
8. Umocnienie pozycji Polskiej Izby Turystyki w światowych oraz europejskich organizacjach turystycznych, których PIT jest członkiem.
9. Niezwłoczne podjęcie kroków, które zmierzają do powierzenia w polskim rządzie obowiązków zarządzania turystyką jednemu z ministrów, który kieruje resortem gospodarczym.
10. Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Sejmu o powołanie stałej sejmowej podkomisji do spraw turystyki.

Komisja Uchwał i Wniosków XIX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki przedstawiła następujące wnioski wniesione podczas wystąpień oraz dyskusji plenarnej:
1. Wniosek, który dotyczy najważniejszych zadań dla turystyki:
Przeprowadzenie analizy obecnie obowiązujących regulacji prawnych, które mają wpływ na rozwój turystyki, a także opracowanie propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.
Opracowanie projektów działań, które pozwolą na zwiększenia udziału Polaków w turystyce krajowej, a szczególnie na wzrost dostępności usług dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin oraz wprowadzenie instrumentów, które będą wspierać popyt na usługi turystyczne świadczone w Polsce.
Podjęcie prac nad nowelizacją Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.
Podjęcie prac, które spowodują wzmocnienie zapisów dotyczących turystyki w Ustawie o działach administracji rządowej.
Podjęcie działań na rzecz powołania Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, który będzie odpowiedzialny tylko za turystykę.
Skierowanie do Rady Ministrów wniosku o pilne przyjęcie "Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013".
Zaktywizowanie branży turystycznej i samorządów terytorialnych do podjęcia działań na rzecz przygotowania atrakcyjnych produktów turystycznych, różnych atrakcyjnych imprez oraz innych przedsięwzięć, które będą wykorzystywane podczas Roku Chopinowskiego 2010, Prezydencji Polski w Unii Europejskiej w 2011 roku i podczas EURO 2012.
Działania, które pozwolą na utrzymania dotychczasowej stawki VAT na usługi gastronomiczne.
2. Podjęcie działań, które zmierzają do opracowania procedur postępowania podmiotów branży turystycznej z danymi osobowymi klientów w sposób zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. POT powinien być instytucją, która wdraża fundusze przeznaczone na turystykę z działania 6.3 i 6.4 z Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka.
4. Członkowie PIT powinni być inicjatorami tworzenie Lokalnych Organizacji Turystycznych, a także wzmacniać ich działalność w zakresie tworzenia produktu turystycznego.
5. Walne Zgromadzenie uznało potrzebę pilnej prywatyzacji uzdrowisk polskich w celu ich ratowania oraz podniesienia ich konkurencyjności.
6. Wywieranie presji na Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu dostosowania programów uczelni, które kształcą kadry dla turystyki do potrzeb naszej branży.
7. Komisja do spraw turystyki przyjazdowej wniosła o podjęcie interwencji w sprawie usprawnienia oraz przyspieszenia trybu przyznawania wiz wjazdowych dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji.
8. Sprawdzenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych.
9. Analiza możliwości zwolnienia organizatorów turystyki przyjazdowej, którzy świadczą usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej na rzecz konsumenta z konieczności uzyskiwania zabezpieczeń finansowych.

OdpowiedzPowrót do drzewa wątku

Odpowiedzi:

Walne Zgromadzenie PIT uchwaliło priorytetowe kierunki... [2007-12-03 12:11 81.190.226.*]
Wracając do wątka finansowania Walnego Zgromadzenia - nie ma się co oburzać, drodzy uczestnicy wyjazdu. Sami potwierdziliście ustami jednego z uczestników, że organizacja korzysta z pokryciafinansowego pobytu przez lokalne organizacje turystyczne w ramach promocji regionu. DLA JASNOśCI DLA NIE - UCZESTNIKóW WALNEGO W KADYKSIE - proszę podać koszt, jaki Państwo ponieśliście? Sądzę, że ponad koszt biletu tanimi liniami samolotowymi- nic więcej do pokrycia nie pozostało. Czy się mylę i mylimy w ocenie takich narad? odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-28 08:37 83.7.175.*]
Jest bardzo dużo racji w krytyce władz PIT, gdyz jak piszą niektórzy ich działalność jest bardzo mało efektywna , a wydaje się,że teraz będzie ona nawet sługalcza wobec nowego rzadu. A dalej jak nie było tak nie ma ministra d/s turystyki nawet dyr.departamentu czyli dalej nowy rząd nie ma pojecia o turystyce jaka to jest gałąż gospodarki. A władze PIT mimo wielu przedwyborczych spotkań nic w tym kierunku nie wymogły.
Kolejna sprawa to pomoc dla biur okradzionych przez p,Przewożnika z Opena . Biura i agencje zostały osamotnione a PIT nawet sie nie zainteresował jak wygląda sytuacja u swoich członków. Ostatnie Walne podniosło składki i to chyba jedyny wyznaczony kierunek który cieszy władze PIT a dobija członków, bo co tak naprawdę za te wygórowane składki ?? Akurat tą część Walnego prowadził podobno właściciel biura,które jak można się dowiedzieć ma poważnwe zaległośći w opłacaniu składek.!!!
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-30 16:01 83.30.177.*]
Powinnam zatytułować moją wypowiedź: "Kolejna nagonka na Polską Izbę Turystyki". bo to już przekracza naprawdę ludzkie pojęcie jak niektórym osobom zależy na zdyskredytowaniu największej ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej branżę turystyczną! Czepiać się oragnizacji Walnego Zgromadzenia ? Przecież to, gdzie organizujemy Walne Zgromadzenie i jaką prowadzimy politykę wewnętrzną to jest TYLKO i WYŁĄCZNIE nasza sprawa, czyli sprawa członków oraz władz naczelnych. Przypomnę tym którzy wprowadzają zamęt: 1. wszyscy w tej organizacji pracujemy społecznie ( nie ma płatnych stołków !!! ) oprócz oczywiście obsługi technicznej biura w Warszawie ( 3 osoby ) 2. za wyjazdy takie jak Walne Zgromadzenie, kongresy, forum, spotkania - PŁACIMY Z WŁASNYCH PRYWATNYCH pieniędzy - nie ze składek, nie z podatków, nie z dotacji 3. Walne Zgromadzenia z zasady odbywają się w Polsce, w 17-letniej działalności Izby chyba tylko 4 razy byliśmy za granicą i zawsze jest to związane z odpowiedzią na zaproszenie władz danego kraju ( raczej nietaktem byłoby odmówić np. tak wielkiej organizacji jak Ministerstwo Turystyki Hiszpanii ) 4. Izba ma najniższe składki wśród stowarzyszeń, a jeżeli komuś wydają się za duże, nie musi być członkiem, przynależność NIE jest obowiązkowa !
5. jak na posiadane środki oraz możliwości techniczne Izba zajmuje się nadzwyczaj wielką ilością spraw związanych z branżą turystyczną, stale zajmuje się lobbingiem na poziomie kraju, stale uczestniczy w pracach komisji sejmowych oraz rzadu gdy na tapecie pojawiaja się sprawy zwiazane z branżą, jeżeli członkom nie podoba się działalność tego typu, mogą zawsze zmienić kierunek prac Izby, mi. podczas takich spotkań jak WZ
6. mamy bardzo dobrego Prezesa, gdyż Janek Korsak to osoba, która z pełnym poświęceniem pracuje dla Izby i jest osobą szanowaną w kregach decydujących o kształcie polityki turystycznej w Polsce ( szkoda że nie szanują go osoby które tak naprawdę go nie znają, a chcą mu przeszkadzać w działalności z niewiadomo jakich powodów ) 7. tym bardziej,że władze wybierane są demokratycznie, jak ktoś ma ochotę być SPOŁECZNYM Prezesem PIT i poświecić większość swojego czasu na niewdzięczną pracę - zapraszam ! Wkrótce, wiosną 2008 r wybory, każdy członek PIT może ubiegać sie w tajnych wyborach o STOŁEK !!! Do anonimowych "WPISOWICZÓW": szkoda,że większość wpisów jest anonimowa, czy tak trudno jest podpisać się imieniem i nazwiskiem pod własnymi poglądami ? Wszystkie anonimowe wpisy uważam za tchórzostwo.
Anna Kuś-Wiktorko, właściciel biura podróży,członek PIT
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-12-02 22:14 83.7.242.*]
bardzo ładnie Pani napisała, że PIT zajmuje się lobbingiem, który uderza też w biura podróży nie będące członkiem PIT odpowiedz »

A co z władzami PIT? [2007-11-28 06:55 212.76.37.*]
Czy to towarzystwo wzajemnej adoracji nie powinno zastanowić się
nad wycofaniem się do drugiego szeregu i przekazaniem władzy
ludiom bardziej kompetentnym i skutecznym?
Przecież tak naprawdę nic nie osiągnęli.
odpowiedz »

A co z władzami PIT? [2007-12-03 14:25 83.15.149.*]
Szanowny internauto, nic nie stoi na przeszkodzie aby zostać wybranym do władz. Śledzę wybory do władz PIT na wszystkich szczeblach od kilkunastu lat jako tylko biuro zrzeszone. Muszę powiedzieć że chętnych do objęcia tych zaszczytnych funkcji jest jak "na lekarstwo". Trzeba mieć dużo bardzo dużo wolnego czasu do takich "lukratywnych" działań. Pragnę zaznaczyć chociaż myślę ,że to jest wiadome, prace we władzach odbywają się na zasadach społecznych. Wychylcie się zza swoich biurek. Osobiście cieszę się, że ktoś ma czas i ochotę reprezentować moje biuro na zewnątrz. Chyba zapomnieliście, zwracam się do piszących krytykę "niekonstruktywna" o tym, że gdyby nie wydeptywanie ścieżek w parlamencie przez władze PIT to płacilibyśmy min 22% vat od całego obrotu z tytułu usług turystycznych czy nie zmieniono by dofinansowania z funduszu socjalnego imprez zagranicznych. Do dzieła!!! do władz!!! Zapraszam tych co lubią pisać i tylko pisać na podobnych platformach. Na zgromadzeniach czy spotkaniach branżowych już Was nie ma, nie zabieracie Szanowni Państwo już głosu. Tak jest lepiej Waszym zdaniem??? odpowiedz »

A co z władzami PIT? [2007-12-03 14:40 83.15.149.*]
Najważniejsze Szanowni Państwo, w uzupełnieniu powyższej mojej wypowiedzi. Niestety jeden z minusów takiej platformy wyrażania opinii jest jej anonimowość co nagminnie wykorzystują tu piszący. Zapominacie tylko że analogicznie anonimowo piszą o Waszych biurach klienci, nie zawsze pozytywnie co Was bardzo pewnie irytuje. Jeżeli tak to chociaż tutaj w branżowej dyskusji ujawnijcie się. Bądźcie partnerami w dyskusji.
Z poważaniem Jan Gołąbek
wlaściciel biura
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:50 149.156.220.*]
żenujące jest, że PIT chce proponować zmiany w ustawie o usługach turystycznych; najpierw warto byłoby się dostosować do tej ustawy odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-28 12:46 83.15.101.*]
A biura będące własnością 'samych gławnych' działaczy niech respektują znane od lat wykazy klauzul niedozwolonych w umowach. Vide: "Rajbm-Ikaria Tours" odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:45 193.110.229.*]
Mam wrażenie, że głównymi zadaniami PIT-u jest ściąganie składek i zwoływanie walnych zebrań. Szkoda, że nie idą za tym żadne konkretne działania. Bo jeśli żadnych efektów działalności nie widać, to niestety trzeba uznać, że ich nie ma. Szkoda. Bo pomysł na organizację jest, ale realizowany jak zwykle wg starej polskiej (stołkowej) szkoły. odpowiedz »

prawda o PIT [2007-12-01 14:00 62.121.98.*]
Z zadziwieniem czytam te wypowiedzi o PIT. Najczesciej jest to anonimowy atak personalny. Biorac pod uwage, ze jest to zamorzad gospodarczy to ostateczne decyzje kto ma tu rzadzic bierze Walne wyborcze. Bylem w Kadyksie, sluchalem wypowiedzi na Walnym. Nikt tam nikomu nie lukrowal a raczej padaly glosy konstruktywne. Dziwi mnie tez bezsensowny i anonimowy atak na PIT, bo jak czlonkowie tej Izby maja jakies uwagi to istnieja mechanizmy by je upublicznic na forum PIT. Dziwi mnie atak na te organizacje, bo tak jak z jednej strony jest ona mloda oragnizacja zamorzadu gospodarczego uczaca sie nadal funkcjonowania, tak z drugiej jest jedyna ktora ma autorytet w Polsce i ma odwage zabierac glos takze w trudnych sprawach. Gdzie sa Ci najbogatsi z tego sektora tj hotelarze? Oni wlasciwie nic nie robia by zadbac o wlasciwy interes turystycznego sektora. Osobiscie nie bronie i nie atakuje PIT, tylko staram sie widziec tez dobre strony tej organizacji.
Zycze tez jej dalszej owocnej pracy dla ludzi z branzy turystycznej.
Wszystkich pozdrawiam
Marek Traczyk
TTG Polska
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:21 83.23.165.*]
wstyd, zebranie PIT,wybory miss polski, inne konferencje np. aptekarzy też odbywają się za społeczne pieniądze w najodleglejszych zakątkach świata
a nie łaska tak w Polsce jesli macie już w nazwie POLSKA
niebawem na Antarktydzie zrobią sobie zebranie jak by zorganizowć festiwal polskiej głupoty
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:45 83.15.149.*]
Nie za społeczne pieniądze jak to podkreślił Szanowny internauta. Proszę troszkę "załapać" wiedzy w tym temacie.
Nie zdziwiłbym się, że wielu tu piszących krytyczne uwagi korzysta w tej chwili z komputera firmowego w godzinach pracy co stanowi poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 13:43 81.190.226.*]
to nie "żal ściska serce", lecz jawne nadużycie PIT - u finansowania tego typu spotkań bez żadnej potrzeby za granicą. Nie wystarczyłoby to takiego spotkania Jagniątkowo, albo Biały Dunajec itp..? Jak się możemy spodziewać korzystnych zmian w turystyce, skoro PIT - żeby się naradzić - potrzebuje tak kosztownego wyjazdu zagranicznego. Pokuszę się o stwierdzenie, że rewelacji nie wymyślili, koszty ponieśliśmy my wszyscy. Po co taka organizacja? To jest tak, jak z EXPO 2012 - promocja Polski była super. O rewelacjach względem promocji Polski przez PIT też byłoby niewiele do napisania. Ot i nasza polskość! Do lamusa z takimi organizacjami!!! odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:31 83.15.149.*]
Podejrzewam że komentarz do zamieszczonych w ninieszym serwisie informacji napisała osoba należąca do wiecznych malkontentów, które nie wnoszą nic twórczego w swojej pracy zawodowej ani szeroko pojętej działalności społecznej czy publicznej. Zamykają niecierpliwie biurka po skończonej zgodnie z kodeksem pracy ośmiu godzinach i do domu. Mogą zapomnieć o problemach w pracy w przeciwieństwie do wielu osób prowadzących czy kierujących firmami turystycznymi. Osoby te min. będące uczestnikami walnego Zgromadzenia PIT pokryły koszty wyjazdu ze środków własnych, wypracowanych w firmie. Szanowny dyskutancie Twoje podatki w formie budżetowych środków nie zostały naruszone w przeciwieństwie do finasowania wielu szkoleń krajowych.
Wlaściciel biura turystycznego, nieobecny na wyjeździe.
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:44 83.15.101.*]
Dodam, że koszty tego typu wyjazdów są pokrywane w dużej części na miejscu przez lokalne organizacje promujące dany region - w tym przypadku Andaluzję. Jakoś nie słyszę oburzenia na organizatorów kongresów i konferencji zagranicznych stowarzyszeń, które się odbywają w Polsce. Mentalność Kalego? odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:39 193.26.131.*]
Drogi czytelniku, możesz potraktować mnie jako malkontenta, bo jedyna, moja kreatywna działaność związana z PIT to płacenie składki.
Upoważnia mnie to jednak do krytycznego podchodzenia do tematu. Moim zdaniem ze zwykłej przyzwoitości powinni odbywać "walne" w Polsce.
odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:58 83.15.149.*]
W odpowiedzi pragnę podkreślić, że w tym zakresie również bardziej się skłaniam do organizacji Walnych Zgromadzeń w Polsce. Chociaż jest to temat na szerszą dyskusję, ponieważ jesteśmy pracownikami turystyki i w naturze mamy "zakodowane" wędrowanie. Kwestia jest pewnie w zachowaniu odpowiednich proporcji co do częstotliwości organizacji takich spotkań za granicą. odpowiedz »

Kierunki działalności PIT [2007-11-27 14:47 83.15.101.*]
Skoro jesteś w PIT tylko dla logo na szybie to zastanów się czy ta składka nie zwróciła Ci się już wielokrotnie w marży ze sprzedaży imprez, kupionych przez klientów właśnie z tego powodu, że jesteś członkiem PITu. odpowiedz »

nowa siedziba PIT [2007-11-27 12:47 81.219.244.*]
"Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki, które odbyło się 19 listopada 2007 roku w Kadyksie (Hiszpania) " ... ??? odpowiedz »

nowa siedziba PIT [2007-11-27 12:51 193.26.131.*]
Żal ściska jak czytam, że po Majorce kolejnym miejscem spotkania PITu jest Kadyks.
Czy PIT nie potrafi w Polsce znaleźć odpowiedniego miejsca na walne?
odpowiedz »


Powrót do wątkówOdśwież


Zgłoś problem z tą stroną »

ryba maślana


© 2020 FORUM-TURYSTYCZNE.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i zawartej w nim polityki cookies.
strona główna | kontakt | reklama | linki
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij