Forum turystyczneTurystyka forum
Biura turystyczne
Baza turystyczna
Turystyka biznesowa
Turystyka krajowa
Turystyka zagraniczna wyjazdowa
Transport
Gastronomia
Turystyka zagraniczna przyjazdowa
Turystyka na świecie
Inne związane z branżą
Temat dowolny
Forum grupa: Biura turystyczne

Wątek: FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE
Autor: Czytelnik IP 83.238.154.*
Data wysłania: 2013-03-18 22:03
Temat: FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE
Treść: Obozy młodzieżowe i oferowane "atrakcje" wiele razy były tematem dyskusji.
Przytaczam jako ciekawostkę i ku refleksji przed nadchodzącymi wakacjami.
Uchwała Komisji Etyki Reklamy w sprawie w sprawie reklamy telewizyjnej obozów młodzieżowych Funclub sp. z o.o.
Uchwała Nr ZO 79/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. akt: K/36/12
1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:
1) Andrzej Garapich - przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak - członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak - członek,
na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/36/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Funclub Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej
postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.
2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:
Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/36/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna obozów młodzieżowych organizowanych przez Funclub Biuro Podróży opatrzona hasłem "zostaw mamę, pojedź z nami na wakacje".
Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż "reklamowanie obozów młodzieżowych hasłem, iż można bezkarnie uprawiać na nich sex i jest na to pozwolenie wychowawców i organizatorów uważam za wysoko nieetyczne. Nie dociera do mnie argumentacja, iż chodzi w tym przypadku “tylko" o pierwszy pocałunek oraz, iż jest to metafora. Reklama łamie szereg artykułów Kodeksu Etyki Reklamy skierowanej do dzieci i młodzieży: art. 23 - jest ona oczywistym zagrożeniem dla zdrowia młodzieży. Reklamowanie seksu na obozach młodzieżowych może prowadzić do małoletnich ciąż oraz zarażania się chorobami przenoszonymi drogą płciową. art. 24 - uważam, iż wprowadza ona dzieci i młodzież w błąd. Wychowawcy podczas wypoczynku dzieci są za nie całkowicie odpowiedzialni, również jeżeli jakieś dziecko zajdzie w ciążę na wychowawcy może ciążyć obowiązek płacenia alimentów. W związku z powyższym nie wyobrażam sobie, że na obozach Fun Club będzie udzielanie pozwolenie na uprawianie seksu, jak sugeruje reklama. art. 25 - reklama zagraża rozwojowi moralnemu dzieci poprzez nakłanianie do zbyt wczesnej inicjacji seksualnej. art. 27 - reklama w oczywisty sposób podważa autorytet rodziców, hasło reklamowe to: “zostaw mamę, pojedź z nami na wakacje". To hasło można odczytywać jako przekaz: twoi rodzice nie są fajni i nie pozwalają ci na robienie tego, co chcesz. Ja sama pracowałam jako wychowawczyni na koloniach i obozach i szokuje mnie takie podejście organizatora. Wpływa to też negatywnie na postrzeganie całokształtu wypoczynku dzieci i młodzieży.".
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym, "reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.".
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, "stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.".
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym "reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.".
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 27 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego "reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą podważać autorytetu rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną, kwestionować ich odpowiedzialności, opinii, gustów lub upodobań. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków zwalczania patologii społecznych.".
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
W odpowiedzi na pismo Biura Rady Reklamy, odnośnie skargi konsumenckiej jaka wpłynęła do Funclub sp. z o.o., Skarżony ustosunkował się do sformułowanych przez arbitra-referenta zarzutów.
W pierwszej kolejności Skarżony wskazał, że przedmiotowa reklama nie godzi w wartości moralne odbiorców. Jedynym jej celem jest przedstawienie młodzieży możliwości atrakcyjnego wyjazdu z biurem podróży Funclub. W sposób żartobliwy nawiązuje ona do potrzeb młodzieży, by spędzić wakacje z rówieśnikami, bez nadzoru rodziców. Reklama kierowana jest do nastolatków. Są oni w wieku, w którym (chociażby po odbytych wycieczkach klasowych) doskonale zdają sobie sprawę, że podczas trwania wyjazdu odpowiedzialność za uczestników ponoszą opiekunowie. Przedmiotowa reklama w żadnym miejscu nie ma zatem na celu wykorzystania ufności i braku doświadczenia dzieci i młodzieży, by wprowadzić ich w błąd co do faktu pozostawania bez opieki na wyjeździe.
Skarżony podniósł, że chęć samodzielnego wyjazdu na wakacje jest naturalnym objawem dojrzewania, a odwołanie się do niej w przekazie skierowanym do młodzieży nie może być traktowane jako naruszenie autorytetu rodziców. Mimo, że podopieczni są świadomi, że pozostają pod nadzorem, czują się dojrzalsi i imponuje im wyjazd na wakacje z rówieśnikami, bez rodziców. Nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek podważaniu autorytetu, a jedynie o zachęcie do samodzielnego wyjazdu, który może dzieci i młodzież wiele nauczyć.
Skarżony poinformował, że w żadnym miejscu nie ma również wzmianki o tym, by na obozach młodzieżowych wychowawcy zezwalali na uprawianie seksu. Zachowanie postaci na filmie wprawdzie może nasuwać skojarzenia z czynnościami seksualnymi, w żadnym jednak momencie wprost nie odnosi się do inicjacji seksualnej, a tym bardziej nie nakłania do rozpoczynania pożycia seksualnego. Nawiązuje jedynie do naturalnej chęci okazywania sobie bliskości. Z perspektywy młodego człowieka nawet chęć pocałunku, czy przytulenia się do drugiej osoby jest w obecności rodziców krępująca. Postaci na filmie reklamowym nie są roznegliżowane, czy nawet skąpo ubrane, co mogło by wskazywać na inicjację seksualną, one jedynie okazują sobie czułość.

Skarżony podniósł, że film reklamowy został ponadto dopuszczony przez specjalistów stacji MTV oraz Viva, którzy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń w zakresie zgodności z prawem, czy zasadami współżycia społecznego, co tym bardziej utwierdza jego twórców w przekonaniu, że interpretacja skarżącego jest sprzeczna nie tylko z ich zamysłem, ale też odbiega od wrażenia, jakie wywiera na pozostałych odbiorców.
Podsumowując, Skarżony stwierdził, że hasło "zostaw mamę" nie może być interpretowane, jako podważanie autorytetu, zachęta do inicjacji seksualnej, bądź tworzenie pozorów dotyczących braku opieki nad niepełnoletnimi podczas wycieczek. Przejawem nadinterpretacji wydaje się także zarzut, że reklama zawiera treści zagrażające zdrowiu młodzieży. Skarżony poinformował, że jego zamiarem było jedynie odniesienie się do naturalnych potrzeb młodzieży do poczucia częściowej samodzielności oraz wyjazdu z rówieśnikami.
3. Zespół Orzekający zważył co następuje:
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.
Jak przyznał sam Skarżony, zachowanie osób przedstawionych w reklamie może nasuwać skojarzenia z czynnościami seksualnymi, dlatego Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.
Na koniec, Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotem oceny Komisji Etyki Reklamy jest wyłącznie przekaz reklamowy pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy, a nie działalność reklamodawcy.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.
Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

OdpowiedzPowrót do drzewa wątku

Odpowiedzi:

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2020-01-26 12:03 5.173.120.*]
Brak organizacji jeśli chodzi o obozy młodzieżowe organizowane przez te biuro. Obozowicze byli rozdzieleni na dwa hotele a opiekunowie mieszkali tylko w jednym z nich, gdzie znajdowała się większą grupa. Uczestnicy z drugiego hotelu mieli mniejszy kontakt z kadrą, a przez pierwsze dni nie należeli do żadnej grupy. W dodatku zostali oddani "pod opiekę" kadrze z innego obozu, która mieszkał w ich hotelu, ponieważ podróżowała ona z nimi autokarem... odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2017-07-19 13:40 31.172.191.*]
Jeśli ktoś szuka fajnych obozów młodziezowych organizowanych przez sprawdzoną firmę, to zobaczcie sobie ofertę Tropem Przygody: http://www.tropemprzygody.pl/. MOje dzieciaki jeżdżą i zawsze wracaja bardzo zadowolone :) W tym roku wyjazd nad morze! odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2018-05-09 21:33 193.106.131.*]
Polecić mogę https://kayotravel.pl/index.php , aktywny sposób spędzenia czasu coś dla zajawionych deską, bmx'em, wakem itp. , ale i nie tylko :) odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2016-06-22 14:48 217.168.142.*]
#OM2k16
#OM najlepsze obozy na świecie! W zeszłym roku byłam w Bułgarii a w tym roku jadę z Julką Wróblewską i nie mogę się doczekać. Hiszpania rulez!
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2016-06-09 13:45 51.255.202.*]
Funclub to moje ulubione biuro, pani Lila zawsze potrafi dobrze doradzić, odpowie na wszystkie pytania i jak dotąd się nie zawiodłam odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2016-03-07 21:42 95.108.107.*]
Byłam z biurem podróży funclub na obozach młodzieżowych w zeszłym roku i były to najlepsze wakacje w moim życiu. To nie prawda że są tylko dyskoteki i nic więcej. Owszem, są powyżej 16 lat i to zawsze idzie się z opiekunami, są zbiórki kontrolne co chwilę żeby sprawdzić czy wszyscy są i wszystko jest okay. Nie ma możliwości samemu wyjść z dyskoteki tylko zawsze z opiekunem a na dyskotece zawsze jest ochrona.
Poza tym robimy dużo innych fajnych rzeczy, jak gry miejskie, wybory miss i mistera czy zumba na plaży. Więc nie da rady się nudzić a nie tylko na imprezach takie obozy polegają. Byłam w Grecji i bardzo mi się podobało. Organizacyjnie super a autokary są mega ! Wszystkim polecam i może z kimś zobaczę się w Czarnogórze??
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2016-04-13 07:19 95.108.107.*]
Ja też myślałam o Czarnogórze! Podobno fajnie, a byłam w Bułgarii, Chorwacji i było super. Opiekunowie są cudowni ! Można na nich polegac w 100%.
Jak jechałam pierwszy raz z funclubem miałam 14 lat i był to mój pierwszy wyjazd zagraniczny, ale dzięki opiekunom w ogole sie nie bałam bo czułam że mam opiekę.
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2016-06-09 12:36 217.168.142.*]
Zdecydowanie Czarnogóra to dobry pomysł! Świetne widoki, naprawdę wypoczęłam a dodatkowym plusem jest znakomita organizacja fanclubu :) odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2014-04-03 11:15 80.50.149.*]
STOP CLUBBINGOWI NIELETNICH W WAKACJE! Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zbadanie sprawy.
http://wiadomosci. dziennik. pl/wydarzenia/artykuly/454721, kluzik-rostkowska-sprawdzi-porno-clubbin g-nieletniej-mlodziezy-w-bulgarii. html Przyłącz się do Kampanii Społecznej
STOP CLUBBINGOWI NIELETNICH W WAKACJE! Tak wygląda rzeczywistość w klubach nocnych zwanych dyskotekami w Bułgarii,
do których zaciągana jest młodzież w czasie wakacji: https://www. . facebook. com/Stop. clubbingowi. nieletnich Uwaga! Zdjęcia dla osób powyżej 18 lat.
Oceń, przemyśl, zareaguj! Nie pozwól przemysłowi erotycznemu i pornograficznemu
zarabiać na młodzieży. Rodzice nie zdają sobie sprawy, jak ich dzieci spędzają wakacje!
Dwoje nastolatków już zginęło na wakacjach w Bułgarii.
Prześlij tę wiadomość dalej i polub stronę na Facebooku.
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2021-04-07 17:03 31.182.225.*]
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2014-06-26 14:26 37.30.13.*]
byłem z funclubem kilkakrotnie na roznych obozach młodzieżowych i owszem sa wyjścia do klubów, jednakze wszystko odbywa sie pod kontrola wykwalifikowanych opiekunów. z reszta filmiki z funclubowych wyjść mozna znalezc na facebook'u na fanpage'u obozy młodzieżowe. stanowczo godne polecenia biuro, a obozowiczow sa całkowicie bezpieczni!
z poważaniem, Dawid Huk ;)
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2014-04-03 16:31 178.146.11.*]
Nie sadze aby konkretne biura byly odpowiedzialne za fakulety typu"clubbing" . Obozy i kolonie zazwyczaj jada z wychowawcami, to od nich nalezy zaczac. Sama mlodziez tak czy inaczej jest w 70% calej grupy zdemoralizowana, czasem tylko na okres trwania obozu.... Jesli nie chcesz aby Twoje dziecko mialo dostep do dyskotek czytaj uwaznie opis imprezy: gdzie znajduje sie hotel, co oferuje okolica..... Decyduj o imprezie dla swojego dziecka, ktora jest organizowana w hotelu w okolicy ktorego nie ma nic. Wszystko mozesz odszukac w internecie.
Biuro oferuje hotel, ktory mozna wybrac na pobyt dla dziecka lub nie! Jesli natomiast obiekt z gory jest okreslony a Twoja firma/szkola go wybrala - coz szukaj winnych nie koniecznie w gronie organizatorow.
odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2017-07-17 10:10 91.231.92.*]
Nie polecam. Syn był w lipcu 2017 r. Czarnogórze, villa Budva Lazi Wiek 17 lat. Zakwaterowanie-pokój przerobiony z kuchni, ze ściany obok łóżka wystające rurki po instalacji wodnej, brak balkonu czy wyjścia na taras - to niezgodne z umową i ofertą, okno częściowo zasłonięte ścianą budynku. Poza tym...brak kontroli nad młodzieżą, pobyty na mieście i w klubach do 3 rano, a że kolacja o 19.00 więc kupę kasy na dodatkowe żywienie i napoje bo tego akurat nie zapewnili. Zgoda na PICIE ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ, aż boję się myśleć na co jeszcze!!! Podróż autokarem ponad 30 h, całkowite olewactwo panienek z biura i opiekunów na miejscu. Brudna miejska plaża zniechęcała do kąpieli. Jakaś masakra za ponad 2000 zł. Składam pisemną reklamację, więc póki co się nie podpiszę. odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2018-06-26 14:46 31.182.136.*]
Zgadzam się w 100%! Mój syn był z nimi w Hiszpanii i stwierdził że na gorszym obozie nigdy nie był. Jedna wielka sodoma i gomora. Totalny brak odpowiedzialności wychowawców, jak by byli z łapanki. Wyjazd z Hiszpani opóźniony o 10 godzin. Obóz był tani i cena mnie skusiła. Jednak wiedząc co za to dostał syn na wyjeździe, nigdy już nie popełnię tego błędu. Dodam że jedzenie ponoć słabe i monotonne, każdego dnia kluski z keczupem to chyba nie jest odpowiednia dieta dla młodzieży? Pokoje ponoć małe i ciasne, bardzo brudne, a pościel jak ktoś sobie zaleje to do końca turnusu musi spać w tym brudzie. Basen mały i brudny, do plaży daleko. Syn zbyt dużo negatywów wymienił. Za to wydał dużo pieniędzy na dodatkowe jedzenie i wycieczki fakultatywne np do Barcelony za ponad 250 złotych. Zupełny brak organizacji, dzieci robią cały dzień co chcą, min. włóczą się po mieście, piją alkohol. Rozumiem wyjścia do centrum, ale chyba zbiórka rano i wieczorem to za mało na odpowiednią opiekę. A jak ktoś nogę skręcił to podobno nie było nikogo z kadry aby pomóc, bo w tym czasie kadra siedziała na piwie w jednym z pubów. NIGDY WIĘCEJ z tym biurem! odpowiedz »

FUN CLUB OBOZY MŁODZIEŻOWE [2018-08-24 08:52 80.50.113.*]
Zgadzam się z opinią Nigdy więcej obozów młodzieżowych z FunClub. Córka lat 16 była w Hiszpanii - pokoje małe, ciasne, jedzenie monotonne, całymi dniami się nudziła, bo żadnej organizacji czasu wolnego, dwa razy dziennie spotkania z opiekunem i na tym koniec. Wieczorem można było wyjść do klubu i spędzić tam czas do 3. Córka nie lubi tego typu wyjść to mogła siedzieć w pokoju lub wyjść na basen. Wycieczki fakultatywne bardzo drogie, po za tym jak był wyjazd na wycieczkę i dzieci dostały obiad o 13 to następnym posiłkiem było śniadanie !!! A jak wycieczka była po śniadaniu to dzieci dostały suchy prowiant - butelka wody, kanapka, ciasteczka i jabłko na cały dzień, bo oczywiście następnym posiłkiem było śniadanie następnego dnia !!! Po prostu żenada - drugie tyle trzeba było wydać na jedzenie. Na miasto można było wychodzić tylko w grupach, jeżeli nie miało się z kim wyjść to pozostawało siedzenie w pokoju. W dniu powrotu dostałam informację że dzieci przyjadą późnym popołudniem, natomiast były na miejscu o godzinie 14.00 jak zadzwoniłam do biura, czy można gdzieś po drodze wysadzić dziecko, bo nie zdążę dojechać na miejsce zbiórki to Pani była bardzo nie miła, krzyczała i nie pozwoliła sobie nic wytłumaczyć. NIGDY WIĘCEJ WYJAZDU Z TYM BIUREM !!! odpowiedz »


Powrót do wątkówOdśwież


Zgłoś problem z tą stroną »

Ogłoszenia praca turystyka, w turystyce


© 2023 FORUM-TURYSTYCZNE.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i zawartej w nim polityki cookies.
strona główna | kontakt | reklama | linki
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij