Forum turystyczneTurystyka forum
Biura turystyczne
Baza turystyczna
Turystyka biznesowa
Turystyka krajowa
Turystyka zagraniczna wyjazdowa
Transport
Gastronomia
Turystyka zagraniczna przyjazdowa
Turystyka na świecie
Inne związane z branżą
Temat dowolny
Forum grupa: Turystyka krajowa

Wątek: Projekt ustawy śniegowej
Autor: Czytelnik IP automat.*
Data wysłania: 2006-01-20 13:46
Temat: Projekt ustawy śniegowej
Treść: Aktualność:
Poniżej zamieszczamy projeku ustawi autorstwa LPR:

Ustawa z dnia .... o korzystaniu z nieruchomości do celów związanych z narciarstwem

Art. 1. Ustawa określa zasady korzystania z cudzej nieruchomości na potrzeby związane organizacją wyciągów i tras narciarskich.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1). Cudzej nieruchomości, należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część będącą własnością innej osoby niż prowadzący lub zamierzający prowadzić wyciąg narciarski albo posiadającą nie uregulowany stan prawny,
2). Wyciągu narciarskiego, należy przez to rozumieć: wyciąg naziemny, wyciąg krzesełkowy, kolej linową, oraz kolej szynową.

Art. 3.
1. Właściciel lub samoistny posiadacz nieruchomości, który prowadzi lub zamierza prowadzić działalność w zakresie organizacji wyciągu narciarskiego może żądać ustanowienia na cudzej, sąsiedniej nieruchomości odpowiednio służebności gruntowej lub osobistej, zwanej dalej prawem śniegu, w zakresie:
a) prawa swobodnego przejazdu po pokrywie śnieżnej, niezależnie od tego czy jest ona wynikiem naturalnych opadów, czy też sztucznego zaśnieżania, przez osoby korzystających z wyciągu narciarskiego,
b) możliwości posadowienia i dostępu do urządzeń technicznych koniecznych do funkcjonowania wyciągu, oraz zaśnieżania, oświetlenia i zabezpieczenia trasy narciarskiej,
c) prowadzenia wyciągu narciarskiego w tym wytyczania i przygotowywania trasy, oraz sztucznego zaśnieżania.

2. Prawo śniegu winno zostać przeprowadzone z uwzględnieniem jak najmniejszych obciążeń gruntów, na których ma zostać ustanowione, a także uwzględniać interes gospodarczy obu stron.

Art. 4. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa śniegu strony ustalają w umowie.

Art. 5.
1. W wypadku braku porozumienia co do zawarcia umowy osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 może żądać ustanowienia prawa śniegu przez sąd, który określi również zakres i warunki służebności.
2. Ustanowienie prawa śniegu przez sąd może nastąpić jedynie w wypadku, gdy korzystanie z nieruchomości służebnej jest konieczne z uwagi na ukształtowanie terenu i warunki techniczne w tym ciągłość i bezpieczeństwo trasy narciarskiej.
3. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa śniegu ustalone w trybie określonym w ust. 1 winno być wyższe niż wysokość szkód materialnych, jakie mogą powstać w związku z jego wykonywaniem, oraz odpowiadać cenie rynkowej, jaką można by uzyskać w wypadku dzierżawy danej części nieruchomości służebnej na okres zalegania pokrywy śnieżnej.
4. W wypadku gdyby wysokość szkód faktycznie wyrządzonych w związku z wykonywaniem prawa śniegu przekroczyła wynagrodzenie ustalone przez Sąd, właściciel nieruchomości służebnej może dochodzić wyrównania szkody.
5.Wysokość wynagrodzenia ustalonego przez Sąd może zostać zmieniona po zakończeniu każdego sezonu narciarskiego w zależności od rozmiaru faktycznie wyrządzonych szkód.
6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 4 winno zostać zakończone w pierwszej instancji w ciągu 3 miesięcy a w drugiej instancji w ciągu 30 dni od momentu jego rozpoczęcia.

Art. 6. W wypadku gdy nieruchomość, na której może być ustanowione prawo śniegu posiada nieuregulowany stan prawny, albo brak jest decyzji wszystkich współwłaścicieli lub zastępującego ją orzeczenia Sądu, albo też porozumienie z nimi napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody sąd właściwy dla rozpatrzenia sprawy, na wniosek uprawnionego do żądania ustanowienia prawa śniegu, ustala kuratora do reprezentowania właścicieli w postępowaniu sądowym.

Art.7 Do prawa śniegu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące służebności.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

OdpowiedzPowrót do drzewa wątku

Odpowiedzi:

Prawo własności to świętość [2006-01-20 13:46 .*]
Prawo własności powinno być prawem nienaruszalnym, jeżeli ktoś chce prowadzić działalnośc gospodarczą i zarabiać pieniądze na cudzym gruncie to niestety musi zapłacić za to tyle ile żąda właściciel jeżeli to się właścicielowi nie opłaci lub ma inne pomysły to trudno !!!!! odpowiedz »

Prawo to świętość? [2006-01-20 22:01 .*]
Ustawa śniegowa nie powoduje utraty własnośc, może skrytykuj inne ustawy. My (prowadzimy gospodarstwo ekologiczne) w wyniku działania ustaw o tworzeniu planów zagospod. przestrzennego prawdopodobnie stracimy rozwijające się gospodarstwo ekoturystyczne, jedyne źródło dochodu. Komunistyczne ciołki dewastując nam gospodarstwo zniszczą dolinę objętą ochroną ze względu na unikatową florę i faunę, krajobraz i zabytek architektury sakralnej. Powinny działać 3 ustawy o ochronach, a robią co chcą. Nie krytykuj czegoś tylko dlatego, że autorami są Polacy z krwi i kości. Pozdrawiam odpowiedz »

Odpowiedź nie na temat [2006-01-23 12:48 .*]
Polemizuje Pan z przedmówcą nie na temat. Przedmówca wcale nie twierdził, że ustawa powoduje utratę własności, stanął jedynie w obronie praw i przywilejów wynikających z prawa własnościowego. A jeżeli (uważam, że słusznie) krytykuje Pan "komunę", która często naruszała prawo własności to czy uważa Pan, że należy powtarzać jej błędy ??? Nie zauważułem też w wypowiedzi Pana przedmówcy jakiegokolwiek nawiązania do twórców ustawy, których to Pan nazywawa "Polakami z krwi i kości". Czyżby tylko członkowie LPR byli "...z krwi i kości" ??? odpowiedz »

Prawo własności. [2006-01-23 19:12 .*]
Nie chodzi mi o polemikę kto dobry , kto zły. Chciałbym prawdziwego prawa własności (powinno być "świętością"). Podobno to gwarantuje konstytucja, ale tak nie jest. Mam znakomity przykład. Natomiast awantura "śniegowa" rozpoczęła się od Gubałówki. Wydaje mi się, że jest coś takiego jak interes czy też dobro lokalnej społeczności i powinno być uwzględnione w prawie, a nie jest. W przypadku Gubałówki tradycją było zarabianie na turystach - narciarzach. Ktoś to przerywa pozbawiając żródła dochodu wiele rodzin. Potrzebne są regulacje prawne, które to uporządkują. Być może między innymi stąd projekt USTAWY ŚNIEGOWEJ. Ponieważ jest moda na atakowanie pomysłów LPR, dokładnie tak odebrałem pierwszą wypowiedź na forum w tym temacie. Jeżeli chcemy prawa gwarantującego nietykalności własności to nie "ustawa śniegowa" jest problemem ale całe prawo i ustawodawstwo w tym względzie. Nie zanosi się na takie gwarancje, a ja uważam za większy "grzech" wywłaszczenie, lub inną formę pozbawienia własności od ustanowienie prawa służebności nieruchomości. Tyle w tym temacie. Nie należę do LPR. odpowiedz »

Prawo własności. [2007-10-31 22:25 83.7.152.*]
Niestety widzę, że jest Pan z odległych terenów niż Podhale i nie zdaje sobie sprawy, ile zła może zrobić ustawa śniegowa. Już zdarzają się nielegalne przecinki drzew na cudzych gruntach, niby pozytywnie wpływających na rozwój regionu i turystyki. Druga sprawa PKL wcale nie jest taką święta instytucją ponieważ prowadzi inwestycje idące w kierunku wywłaszczeń górali z ich WłASNYCH GRUNTóW. Prawo własności jest święte i gorale w momencie wprowadzenie ustawy śniegowej będą grodzić każdy cal własnego gruntu każdy. Tylko, że za to działanie mogą iść do więzienia bo jakiemuś inwestorowi zachce się przeprowadzic trasę narciarską przed samym domem ludzi mieszkających w regionie inwestycji. Nie wiem czy Pan byłby zachwycony bo my na Podhalu, zwykli ludzie nie jesteśmy. Są tylko zachwyceni tą ustawą inwestorzy ale na pewno nie mieszkańcy i nie właściciele działek. Dziękuję i proszę o dokładne przeanalizowanie projektu ustawy. odpowiedz »

Prawo własności. [2008-03-16 20:17 83.22.106.*]
Nigdzie na świecie nie prawa śniegu. W Europie tylko we Francji jest ustawa górska pomagająca Gminom górskim, regulująca między innymi budowanie wyciągów przez Gminy za pieniądze z budżetu państwa. To co jest proponowane w projekcie ustawy może być tylko w Polsce (no może jeszcze w Rosji) bo prawo zarabiania na prywatnym gruncie uzyskiwałyby podmioty prywatne gospodarcze. To ewidentne pogwałcenie ustanowionych w czasach rzymskich zasad prawa własności i to nie na cel publiczny. Ustawa śniegowa jest potrzebna urzędnikom Ministerstwa Skarbu Państwa oraz zarządom dwóch spółek państwowych: Polskim Kolejom Linowym sp oo i Gliwickiej Agencji Turystycznej SA. Chcą oni przeprowadzić prywatyzację z pominięciem właścicieli gruntów na których położone są ośrodki narciarskie co jest założeniem niemoralnym, bo ośrodki te powstały w przeszłości w oparciu o wywłaszczenia. Konflikty na stoku w Polsce są tylko tam gdzie infrastruktura narciarska jest w rękach państwowych. Urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa z zarządem GAT SA już dwukrotnie storpedowali decyzje Wiceministów Skarbu Państwa o sprzedaniu ośrodka narciarskiego w Szczyrku w drodze przetargu publicznego lub sprzedania właścicielom gruntów, pakietu większościowego spółki utworzonej na majątku ośrodka. Wystawienie ośrodka na przetarg publiczny uwarunkowali wcześniejszym podpisaniem z GAT SA umów dzierżawy gruntu na 25 lat. Teraz wystawiają cały GAT SA na sprzedaż, ale nie w przetargu, tylko na zasadzie zaproszenia oferentów do negocjacji. Co to oznacza każdy się domyśli. Właściciel odpowiedz »


Powrót do wątkówOdśwież


Zgłoś problem z tą stroną »

ryba maślana


© 2022 FORUM-TURYSTYCZNE.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i zawartej w nim polityki cookies.
strona główna | kontakt | reklama | linki
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij